راموس چند دقیقه پیش تو صفحه توئیترش نوشت که نامزدش پیلار روبیو وضع حمل کرد و اولین پسرش را به دنیا آورد.راموس اعلام کرد که اسم پسرش را هم مثل خودش سرخیو گذاشته است . وی در صفحه توئیترش نوشت :”می خواهم خوشحالی بی حد و حصرم را از تولد اولین پسرم به نام سرجیو راموس روبیو را ابراز بدارم ” این کودک امروز عصر متولد شد و وزنش ۳٫۲ کیلوگرم است . وی گفت : “می خواهیم از همه کسانی که این خبر خوب را با ما سهیم شدند ، تشکر کنم.

مبارک باشه پسر با تعصب مادرید